Het verlies van inkomen door ontslag of ziekte wordt voornamelijk opgevangen door een uitkering WW of ZW. Hiernaast is een Bijstandsuitkering het laatste vangnet en voor alle uitkeringen geldt dat mensen er noodgedwongen op zijn aangewezen. Het beeld van de eeuwige vrijwillige uitkeringstrekker bestaat bij velen, maar komt in de realiteit weinig voor. Verlies van vrijheden is inherent aan het ontvangen van een uitkering en problemen ontstaan dan ook snel. Wij hebben ruime ervaring in bezwaarprocedures, het procederen bij de rechtbank en tevens kunt u met alle vragen bij ons terecht.