Huurrecht 

In een klein land als Nederland zijn huurgeschillen aan de orde van de dag. Voor beide partijen kan een dergelijk geschil een grote impact hebben en het is dan ook verstandig om een gerechtelijke procedure te voorkomen. Helaas lukt dat niet altijd en op dat moment heeft u een professional nodig die u met raad en daad kan bijstaan. Wij beschikken over ruime ervaring, staan verhuurders en huurders bij en adviseren beide om toekomstige problemen te voorkomen.

 

Arbeidsrecht  

Tijden van crisis zijn een zware last voor zowel de werkgever als de werknemer, maar ook in economisch goede tijden beheerst het arbeidsrecht het leven. Het vinden van een baan of personeel gaat vaak eenvoudiger dan gedacht, maar dat is geen garantie voor de toekomst. Als de arbeidsrelatie eindigt, is het van belang dat recht wordt gedaan aan beide partijen. Wij rekenen werkgevers en werknemers tot onze cliënten en kunnen u dan ook adviseren hoe u problemen kunt voorkomen of oplossen. 

 

Sociaal Zekerheidsrecht 

Het verlies van inkomen door ontslag of ziekte wordt voornamelijk opgevangen door een uitkering WW of ZW. Hiernaast is een Bijstandsuitkering het laatste vangnet en voor alle uitkeringen geldt dat mensen er noodgedwongen op zijn aangewezen. Het beeld van de eeuwige vrijwillige uitkeringstrekker bestaat bij velen, maar komt in de realiteit weinig voor. Verlies van vrijheden is inherent aan het ontvangen van een uitkering en problemen ontstaan dan ook snel. Wij hebben ruime ervaring in bezwaarprocedures, het procederen bij de rechtbank en tevens kunt u met alle vragen bij ons terecht.

 

Bestuurdersaansprakelijkheid

Een onbetaalde rekening of een loonvordering kan voor iedereen enorme gevolgen hebben. Groot is dan ook de frustratie als de schuldenaar een leeggehaalde B.V. blijkt te zijn. Dit betekent echter niet dat u altijd met lege handen staat en het is dan ook raadzaam om actie te ondernemen. Zo kan een bestuurder van een B.V. aansprakelijk zijn voor geleden schade indien hem o.a. een ernstig persoonlijk verwijt valt te maken. Wij laten ons niet afschrikken door termen, kunnen de verantwoordelijke achterhalen en kunnen u adviseren en procederen.

Incasso

Niets is vervelender dan het hebben of incasseren van schulden. Het levert altijd moeilijkheden op en erover praten blijft voor velen een barrière. Persoonlijke emoties zijn vaak de oorzaak van het vooruitschuiven, maar voor beide partijen is dit geen oplossing. Incassobureaus schieten als paddenstoelen uit de grond, maar de werkwijze laat vaak te wensen over. Wij hebben de kennis en ervaring om incasso zo vorm te geven dat de belangen van beide partijen worden gewaarborgd en een snelle afhandeling wordt gerealiseerd.

 

Verbintenissenrecht/contractenrecht

Afspraken worden snel gemaakt, maar bij onduidelijkheid ontstaan pas problemen. Welke verplichtingen heeft men? Wat als de andere zijn afspraken niet nakomt? Wat moet ik doen? Dit soort vragen ontstaan niet alleen na het kopen van een kapotte auto, maar ook na het boeken van een trouwlocatie met verdwenen buffet. Ieder geschil heeft een passende oplossing en als die niet direct voorhanden is, is procederen altijd een optie.